Księgowość dla firm

Świadczymy pełny zakres usług w ramach księgowości dla firm. Oferujemy działania z dziedziny księgowości rachunkowej i finansowej. Rozliczamy firmy z różnych branży, mamy nowoczesne i elastyczne podejście, a nasze usługi dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego z naszych Klientów. Obsługujemy zarówno firmy rozliczające pełną księgowością, jak i firmy rozliczające się przy pomocy uproszczonych metod księgowości, takich jak podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ryczałt. Świadczymy kompleksowe usługi księgowe i podatkowe, w tym:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • rozliczanie ryczałtu,
 • kontrolę dokumentów pod względem prawidłowości księgowej,
 • wysyłanie pliku JPK,
 • rozliczenia VAT UE,
 • reprezentację przed Urzędem Skarbowym,
 • reprezentację przed ZUS,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.
 • przygotowywanie sprawozdań dla GUS i PFRON,

dokumenty księgowe

Rozliczanie ryczałtu w Zielonej Górze

W naszym biurze mogą Państwo skorzystać z usługi rozliczania ryczałtu. Ryczałtem nazywa się uproszczoną formę rozliczania podatku, która nie uwzględnia kosztów (zapłata podatku tylko od przychodu). Prawo podatkowe wskazuje na osiem stawek ryczałtu, od 2% do 20%, jednak nie każdy podmiot gospodarczy może się rozliczać w ten sposób.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą firmą – warunki współpracy ustalamy indywidualnie z każdym Klientem!

 

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Obowiązek prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów odnosi się do osób fizycznych prowadzących jednoosobowe przedsiębiorstwa oraz do spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, jeśli przychody netto ze sprzedaży dóbr lub usług nie przekroczyły w ich przypadku kwoty 2 mln euro (przelicznik na PLN).

Oferujemy naszym Klientom prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów w Zielonej Górze. Posiadamy specjalistyczne oprogramowanie, dlatego w zakres naszych usług wchodzi prowadzenie KPiR również w wersji online – w zależności od indywidualnych potrzeb każdego z naszych Klientów. Taka forma księgowości znacznie ułatwia utrzymanie dokumentacji w porządku, nawet po zakończeniu współpracy z biurem rachunkowym.

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – Zielona Góra

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy i ma umożliwić rozliczanie się z Urzędem Skarbowym. Obowiązek ten odnosi się do tych działalności, których przychody wyniosły równowartość kwoty określonej w przepisach o rachunkowości. Mowa tu o:

 • osobach fizycznych,
 • spółkach cywilnych należących do osób fizycznych,
 • spółkach jawnych należących do osób fizycznych,
 • spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do ksiąg rachunkowych zaliczamy zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) oraz sald, na które składają się: dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów, czyli inwentarz. W zakres usług, które oferujemy Państwu, wchodzi prowadzenie ksiąg rachunkowych i kompleksowe doradztwo dotyczące tych działań.

 

Reprezentacja przed ZUS i Urzędem Skarbowym

Nasza oferta obejmuje również reprezentowanie klientów przed organami takimi jak Urząd Skarbowy i ZUS. Jest to pełnomocnictwo, z którego można skorzystać w takich sytuacjach jak zwrot podatku VAT, odwołania od decyzji US i ZUS, a także zastępstwa w różnych sprawach urzędowych. Wraz z tymi usługami, księgowemu warto powierzyć również kwestie związane z doradztwem biznesowym, dzięki czemu obsługa podatkowa będzie prowadzona jeszcze bardziej kompleksowo.

Jedną z usług, które realizujemy dla naszych Klientów, jest reprezentacja przed Urzędem Skarbowym w Zielonej Górze, a także reprezentacja Klienta przed ZUS. Korzystając z naszej pomocy, zaoszczędzą Państwo mnóstwo czasu i mają Państwo pewność, że wszystkie formalności zostaną dopełnione na czas.

 

Sporządzanie sprawozdań finansowych – Zielona Góra

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem, który ma na celu przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Aby móc stworzyć taki dokument, niezbędna jest znajomość ustawy o rachunkowości. Dodatkowo jest to zadanie bardzo pracochłonne, które warto zlecić specjalistom mającym doświadczenie w ich tworzeniu.

 

Wsparcie podczas kontroli podatkowych

Kontrole podatkowe bywają stresujące, jednak wcale nie musi tak być. Współpracujący z naszym biurem przedsiębiorcy nie muszą martwic się o ich przebieg. Kontrole takie mają na celu sprawdzenie przez konkretne organy podatkowe, czy dany podmiot płaci odpowiednie podatki, nie ma zaległości i prawidłowo stosuje odliczenia (np. VAT). Jeśli otrzymali Państwo informację o zbliżającej się kontroli, warto skontaktować się z nami – pomożemy merytorycznie przygotować się do wizyty audytorów, wyjaśnimy przebieg procedury, a także pomożemy w przypadku odkrycia błędów w rozliczeniach. Pomożemy Państwu również w sytuacji, gdy konieczne będzie złożenie wyjaśnień po otrzymaniu protokołu kontroli podatkowej.