Cennik biura księgowego BUFiK S.C.

Biuro księgowe BUFiK S.C. proponuje Państwu szeroki zakres usług związanych ze wsparciem działalności gospodarczych. Jako rzetelny partner biznesowy zapewniamy wysoki standard usług oraz elastyczność w sposobie współpracy i rozliczenia. Poniżej prezentujemy cennik usług rachunkowych i księgowych oferowanych przez nasze biuro. W każdym przypadku istnieje możliwość negocjacji cen oraz ustalenia stałej ceny ryczałtowej. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

dłoń trzymająca długopis i kalkulator

Księgowość

  Ryczałt bez VAT Ryczałt z VAT, JPK Tylko VAT JPK KPiR bez VAT KPiR z VAT, JPK KPiR z VAT, JPK m. kasowa pełna księgowość bez VAT pełna księgowość z VAT, JPK
ilość dokumentów cena netto cena netto cena netto cena netto cena netto cena netto cena netto cena netto
do 10 80,00 160,00 160,00 232,00 310,00 432,00 490,00 580,00
do 30 116,00 232,00 232,00 318,00 418,00 620,00 720,00 850,00
do 50 144,00 288,00 288,00 390,00 504,00 736,00 900,00 1060,00
do 70 174,00 346,00 346,00 462,00 592,00 850,00 1070,00 1260,00
do 90 202,00 404,00 404,00 534,00 678,00 966,00 1250,00 1460,00
do 110 216,00 462,00 462,00 606,00 750,00 1080,00 1420,00 1660,00
do 130 232,00 518,00 518,00 678,00 850,00 1196,00 1600,00 1860,00
do 150 288,00 576,00 576,00 750,00 936,00 1312,00 1760,00 2060,00
do 170 318,00 634,00 634,00 822,00 1024,00 1426,00 1940,00 2270,00
do 190 346,00 692,00 692,00 894,00 1100,00 1542,00 2120,00 2470,00
do 210 376,00 750,00 750,00 966,00 1196,00 1656,00 2280,00 2670,00
do 230 404,00 806,00 806,00 1038,00 1282,00 1772,00 2450,00 2870,00
do 250 432,00 864,00 864,00 1110,00 1368,00 1888,00 2630,00 3070,00
za następny 2,50 4,00 4,00 5,50 6,00 8,00 11,00 12,00
Dokumenty księgowe przekazywane do biura:  
- do 10-tego następnego miesiąca = cena wg cennika
- między 11 a 12 następnego m-ca = cena wg cennika + 20%
- między 13 a 16 następnego m-ca = cena wg cennika + 50%
- między 17 a 20 następnego m-ca = cena wg cennika + 100%

Kadry, płace, ZUS, PFRON, Urząd Pracy

  cena netto
ZUS właściciela 65,00
Założenie teczki akt osobowych 75,00
Umowa o pracę – prowadzenie kadr i płac (za osobę) 65,00
Umowa zlecenie – prowadzenie kadr i płac (za osobę) 60,00
Umowy bezskładkowe (studenci, Zarząd) – (za osobę) 55,00
Korekta listy płac/zleceń 30,00
Korekta deklaracji ZUS (za sztukę) 40,00
Zaświadczenie o zarobkach 25,00
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON/Urząd Pracy 200,00
Wniosek do PEFRON o dofinansowanie wynagrodzenia/refundacja składek (za osobę) 80,00
Rozliczenie dofinansowania z Urzędu Pracy (za osobę) 80,00
PIT11/PIT4R/IFT1 50,00
ZUS Z-3 od 40,00

Usługi dodatkowe

  cena netto
Wystawienie faktury/noty korygującej w imieniu Klienta 8,00
Wysłanie dokumentu pocztą (+ refaktura kosztów) 10,00
Obliczenie delegacji krajowej 15,00
Obliczenie delegacji zagranicznej 30,00
Wniosek o niezaleganiu w US lub ZUS 30,00
Sporządzenie sprawozdania do GUS od 60,00
Przygotowanie druków bankowych do kredytu od 60,00
Zaświadczenie o zarobkach na druku bankowym 30,00
Przygotowanie pisma do komornika 30,00
Przygotowanie i wysłanie pisma do ZUS o ustalenie stanu konta 30,00
Przygotowanie indywidualnych zestawień, uchwał od 40,00
Przygotowanie indywidualnych pism od 20,00
Korekta deklaracji VAT7/VAT7K/VATUE/VAT27 z przyczyn niezależnych od biura BUFiK 50,00
PIT28/PIT36/PIT36L/PIT37/PCC 50,00
CIT8 i sprawozdanie finansowe od 500,00
Umowa powierzenia przetwarzania danych 60,00
Rozliczenie odprawy celnej 60,00

Przygotowanie dokumentów do rejestracji działalności:

  cena netto
VAT-R 40,00
NIP-2, NIP-7, NIP-8 40,00
CEIDG 50,00
ZUS 50,00
Urząd Skarbowy od 20,00
Urząd Statystyczny od 20,00
KRS od 250,00