Cennik biura księgowego BUFiK S.C.

Biuro księgowe BUFiK S.C. proponuje Państwu szeroki zakres usług związanych ze wsparciem działalności gospodarczych. Jako rzetelny partner biznesowy zapewniamy wysoki standard usług oraz elastyczność w sposobie współpracy i rozliczenia. Poniżej prezentujemy cennik usług rachunkowych i księgowych oferowanych przez nasze biuro. W każdym przypadku istnieje możliwość negocjacji cen oraz ustalenia stałej ceny ryczałtowej. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

dłoń trzymająca długopis i kalkulator

Księgowość

  Ryczałt bez VAT Ryczałt z VAT, JPK Tylko VAT JPK KPiR bez VAT KPiR z VAT, JPK KPiR z VAT, JPK m. kasowa pełna księgowość bez VAT pełna księgowość z VAT, JPK
liczba pozycji cena netto cena netto cena netto cena netto cena netto cena netto cena netto cena netto
do 10 95,00 190,00 192,00 280,00 372,00 520,00 590,00 695,00
do 30 140,00 280,00 280,00 380,00 500,00 745,00 865,00 1020,00
do 50 175,00 345,00 345,00 470,00 605,00 885,00 1080,00 1272,00
do 70 210,00 415,00 415,00 555,00 710,40 1020,00 1285,00 1512,00
do 90 240,00 485,00 485,00 640,00 815,00 1160,00 1500,00 1752,00
do 110 260,00 555,00 555,00 730,00 900,00 1295,00 1705,00 1992,00
do 130 280,00 620,00 620,00 815,00 1020,00 1435,00 1920,00 2232,00
do 150 345,00 690,00 690,00 900,00 1125,00 1575,00 2110,00 2472,00
do 170 380,00 760,00 760,00 985,00 1230,00 1710,00 2330,00 2725,00
do 190 415,00 830,00 830,00 1075,00 1335,00 1850,00 2545,00 2965,00
do 210 450,00 900,00 900,00 1160,00 1435,00 1990,00 2735,00 3205,00
do 230 485,00 970,00 970,00 1245,00 1540,00 2125,00 2940,00 3445,00
do 250 520,00 1035,00 1035,00 1335,00 1640,00 2265,00 3155,00 3685,00
za następny 3,00 5,00 5,00 6,50 7,00 10,00 13,00 14,50

Kadry, płace, ZUS, PFRON, Urząd Pracy

  cena netto
ZUS właściciela 80,00
Rozliczenie roczne składki zdrowotnej za właściciela 160,00
Założenie teczki akt osobowych 90,00
Umowa o pracę – prowadzenie kadr i płac (za osobę) 80,00
Umowa zlecenie – prowadzenie kadr i płac (za osobę) 75,00
Umowy bezskładkowe (studenci, Zarząd) – (za osobę) 65,00
Korekta listy płac/zleceń 35,00
Korekta deklaracji ZUS (za sztukę) 50,00
Zaświadczenie o zarobkach 30,00
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON/Urząd Pracy 240,00
Wniosek do PEFRON o dofinansowanie wynagrodzenia/refundacja składek (za osobę) 95,00
Rozliczenie dofinansowania z Urzędu Pracy (za osobę) 95,00
PIT11/PIT4R/IFT1 65,00
ZUS Z-3 od 50,00

Usługi dodatkowe

  cena netto
Wystawienie faktury/noty korygującej w imieniu Klienta 10,00
Wysłanie dokumentu pocztą (+ refaktura kosztów) 15,00
Obliczenie delegacji krajowej 20,00
Obliczenie delegacji zagranicznej 40,00
Wniosek o niezaleganiu w US lub ZUS 35,00
Sporządzenie sprawozdania do GUS od 75,00
Przygotowanie druków bankowych do kredytu od 75,00
Zaświadczenie o zarobkach na druku bankowym 35,00
Przygotowanie pisma do komornika 35,00
Przygotowanie i wysłanie pisma do ZUS o ustalenie stanu konta 35,00
Przygotowanie indywidualnych zestawień, uchwał od 50,00
Przygotowanie indywidualnych pism od 25,00
Korekta deklaracji VAT7/VAT7K/VATUE/VAT27 z przyczyn niezależnych od biura BUFiK 60,00
PIT28/PIT36/PIT36L/PIT37/PCC 120,00
CIT8 i sprawozdanie finansowe od 600,00
Umowa powierzenia przetwarzania danych 75,00
Rozliczenie odprawy celnej 75,00
Konsultacje księgowe/kadrowe (za godzinę) od 150,00

Przygotowanie dokumentów do rejestracji działalności:

  cena netto
VAT-R 100,00
NIP-2, NIP-7, NIP-8 100,00
CEIDG 100,00
ZUS 100,00
Urząd Skarbowy od 25,00
Urząd Statystyczny od 25,00
KRS od 300,00
Opłata startowa 150,00