Cennik

Cennik biura księgowego BUFiK S.C.

Biuro księgowe BUFiK S.C. proponuje Państwu szeroki zakres usług związanych ze wsparciem działalności gospodarczych. Jako rzetelny partner biznesowy zapewniamy wysoki standard usług oraz elastyczność w sposobie współpracy i rozliczenia. Poniżej prezentujemy cennik usług rachunkowych i księgowych oferowanych przez nasze biuro. W każdym przypadku istnieje możliwość negocjacji cen oraz ustalenia stałej ceny ryczałtowej. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

Przygotowanie dokumentów do rejestracji działalności:       

cena netto
VAT-R 20,00
NIP-2, NIP-7, NIP-8 20,00
CEIDG 30,00
ZUS 30,00
Urząd Skarbowy od 15,00
Urząd Statystyczny od 15,00
KRS od 200,00
Ryczałt bez VAT Ryczałt z VAT, JPK Tylko VAT JPK KPiR bez VAT

KPiR z VAT, JPK

KPiR z VAT, JPK m. kasowa

pełna księgowość bez VAT pełna księgowość z VAT, JPK
ilość dokumentów cena netto cena netto cena netto cena netto cena netto cena netto cena netto cena netto
do 10 55,00 110,00 110,00 160,00 215,00 300,00 340,00 400,00
do 30 80,00 160,00 160,00 220,00 290,00 430,00 500,00 590,00
do 50 100,00 200,00 200,00 270,00 350,00 510,00 620,00 730,00
do 70 120,00 240,00 240,00 320,00 410,00 590,00 740,00 870,00
do 90 140,00 280,00 280,00 370,00 470,00 670,00 860,00 1010,00
do 110 160,00 320,00 320,00 420,00 520,00 750,00 980,00 1150,00
do 130 180,00 360,00 360,00 470,00 590,00 830,00 1100,00 1290,00
do 150 200,00 400,00 400,00 520,00 650,00 910,00 1220,00 1430,00
do 170 220,00 440,00 440,00 570,00 710,00 990,00 1340,00 1570,00
do 190 240,00 480,00 480,00 620,00 770,00 1070,00 1460,00 1710,00
do 210 260,00 520,00 520,00 670,00 830,00 1150,00 1580,00 1850,00
do 230 280,00 560,00 560,00 720,00 890,00 1230,00 1700,00 1990,00
do 250 300,00 600,00 600,00 770,00 950,00 1310,00 1820,00 2130,00
za następny 1,75 3,00 3,00 3,50 4,00 5,50 7,50 8,50
Dokumenty księgowe przekazywane do biura :
- do 10-tego następnego miesiąca = cena wg cennika
- między 11 a 15 następnego m-ca = cena wg cennika + 10%
- między 16 a 19 następnego m-ca = cena wg cennika + 50%
- 20 następnego miesiąca = cena wg cennika + 100%

Kadry, płace, ZUS, PFRON, Urząd Pracy.

cena netto
ZUS właściciela 20,00
Założenie teczki akt osobowych 50,00
Umowa o pracę – prowadzenie kadr i płac (za osobę) 45,00
Umowa zlecenie – prowadzenie kadr i płac (za osobę) 40,00
Umowy bezskładkowe (studenci, Zarząd) – (za osobę) 35,00
Korekta listy płac/zleceń 15,00
Korekta deklaracji ZUS (za sztukę) 20,00
Zaświadczenie o zarobkach 20,00
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON/Urząd Pracy 150,00
Wniosek do PEFRON o dofinansowanie wynagrodzenia/refundacja składek (za osobę) 50,00
Rozliczenie dofinansowania z Urzędu Pracy (za osobę) 50,00
PIT11/PIT4R/IFT1 30,00
ZUS Z-3 od 30,00
cena netto
Wystawienie faktury/noty korygującej w imieniu Klienta 5,00
Wysłanie dokumentu pocztą (+ refaktura kosztów) 3,00
Obliczenie delegacji krajowej 7,00
Obliczenie delegacji zagranicznej 20,00
Wniosek o niezaleganiu w US lub ZUS 20,00
Sporządzenie sprawozdania do GUS od 50,00
Przygotowanie druków bankowych do kredytu od 50,00
Zaświadczenie o zarobkach na druku bankowym 10,00
Przygotowanie pisma do komornika 20,00
Przygotowanie i wysłanie pisma do ZUS o ustalenie stanu konta 20,00
Przygotowanie indywidualnych zestawień, uchwał od 25,00
Przygotowanie indywidualnych pism od 10,00
Korekta deklaracji VAT7/VAT7K/VATUE/VAT27 z przyczyn niezależnych od biura BUFiK 35,00
PIT28/PIT36/PIT36L/PIT37/PCC 30,00
CIT8 i sprawozdanie finansowe od 350,00
Umowa powierzenia przetwarzania danych 50,00
Rozliczenie odprawy celnej 50,00