Cennik

Cennik biura księgowego BUFiK

Biuro księgowe BUFiK proponuje Państwu szeroki zakres usług związanych ze wsparciem działalności gospodarczych. Jako rzetelny partner biznesowy zapewniamy wysoki standard usług oraz elastyczność w sposobie współpracy i rozliczenia. Poniżej prezentujemy cennik usług rachunkowych i księgowych oferowanych przez nasze biuro. W każdym przypadku istnieje możliwość negocjacji cen oraz ustalenia stałej ceny ryczałtowej. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

Przygotowanie dokumentów do rejestracji działalności:                                                                           

 

cena netto

VAT-R

10,00

CEiDG

20,00

ZUS

20,00

Urząd Skarbowy

od 15,00

Urząd Statystyczny

od 15,00

KRS

od 200,00

 

 

Ryczałt

Ryczałt

Rejestry VAT

KPiR

KPiR 

KPiR - metoda kasowa

pełna księgowość

pełna księgowość

    bez VAT

z VAT, JPK

 VAT, JPK

 bez VAT

z VAT, JPK

VAT, JPK

bez VAT

z VAT, JPK

ilość dokumentów

cena netto

cena netto

cena netto

cena netto

cena netto

cena netto

cena netto

cena netto

do 10

20,00

50,00

50,00

100,00

150,00

175,00

200,00

250,00

do 30

40,00

90,00

90,00

150,00

210,00

255,00

320,00

390,00

do 50

60,00

130,00

130,00

200,00

270,00

335,00

440,00

530,00

do 70

80,00

170,00

170,00

250,00

330,00

415,00

560,00

670,00

do 90

100,00

21,000

21,00

300,00

390,00

495,00

680,00

810,00

do 110

120,00

250,00

250,00

350,00

450,00

575,00

800,00

950,00

do 130

140,00

290,00

290,00

400,00

510,00

655,00

920,00

1090,00

do 150

160,00

330,00

330,00

450,00

570,00

735,00

1040,00

1230,00

do 170

180,00

370,00

370,00

500,00

630,00

815,00

1160,00

1370,00

do 190

200,00

410,00

410,00

550,00

690,00

895,00

1280,00

1510,00

do 210

220,00

450,00

450,00

600,00

750,00

975,00

1400,00

1650,00

do 230

240,00

490,00

490,00

650,00

810,00

1055,00

1520,00

1790,00

do 250

260,00

530,00

530,00

700,00

870,00

1135,00

1640,00

1930,00

za następny

1,00

2,00

2,00

2,5,00

3,00

4,00

6,00

7,00

Dokumenty księgowe przekazywane do biura :

 

- do 10-tego następnego miesiąca

= cena wg cennika

- między 11 a 15 następnego m-ca

= cena wg cennika + 10%

- między 16 a 19 następnego m-ca

= cena wg cennika + 50%

- 20 następnego miesiąca

= cena wg cennika + 100%

Kadry, płace, ZUS, PFRON, Urząd Pracy.

 

cena netto

założenie teczki akt osobowych /za osobę

40,00

um. o pracę - prowadzenie kadr i płac/za osobę

30,00

um. zlecenie - prowadzenie kadr i płac/za osobę

25,00

umowy bezskładkowe (studenci, Zarząd)/za osobę

 20,00

korekta listy płac, zleceń/za osobę

10,00

ZUS właściciela

10,00

przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON/Urząd Pracy

100,00

wniosek do PFRON o dofinansowanie wynagrodzenia/refundację składek /za osobę

30,00

rozliczenie dofinansowania z Urzędu Pracy /za osobę

30,00

PIT 11/PIT 40

15,00

ZUS Z-3

20,00

 

 

cena netto

Wystawienie faktury/noty korygującej w imieniu Klienta

3,00

wysłanie dokumentu pocztą (+ refaktura kosztów)

2,00

obliczenie delegacji krajowej

5,00

obliczenie delegacji zagranicznej

15,00

wniosek o niezaleganie w ZUS lub US

15,00

sporządzenie sprawozdania GUS

50,00-100,00

przygotowanie druków bankowych do kredytu

od 50,00

zaświadczenie o zarobkach na druku bankowym (za szt.)

5,00

przygotowanie i wysłanie pisma do ZUS o ustalenie stanu konta

15,00

przygotowanie pisma do komornika

15,00

Przygotowanie indywidualnych zestawień, pism

od 25,00

Korekta deklaracji VAT 7/VAT 7K/VAT UE/VAT 27 z przyczyn niezależnych od biura BUFiK

20,00

PIT 28/PIT 36/PIT 36L/PIT 37/PCC

20,00

CIT 8 i sprawozdanie finansowe

od 250,00

sprawozdanie do KRS

od 100,00