Cennik

Cennik biura księgowego BUFiK

Biuro księgowe BUFiK proponuje Państwu szeroki zakres usług związanych ze wsparciem działalności gospodarczych. Jako rzetelny partner biznesowy zapewniamy wysoki standard usług oraz elastyczność w sposobie współpracy i rozliczenia. Poniżej prezentujemy cennik usług rachunkowych i księgowych oferowanych przez nasze biuro. W każdym przypadku istnieje możliwość negocjacji cen oraz ustalenia stałej ceny ryczałtowej. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 
Przygotowanie dokumentów do rejestracji działalności:       
cena netto
VAT-R 10,00
NIP-2, NIP-7, NIP-8 10,00
CEIDG 20,00
ZUS 20,00
Urząd Skarbowy od 15,00
Urząd Statystyczny od 15,00
KRS od 200,00
Ryczałt bez VAT Ryczałt z VAT, JPK Tylko VAT JPK KPiR bez VAT

KPiR z VAT, JPK

KPiR z VAT, JPK m. kasowa

pełna księgowość bez VAT pełna księgowość z VAT, JPK
ilość dokumentów cena netto cena netto cena netto cena netto cena netto cena netto cena netto cena netto
do 10 50,00 100,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00
do 30 70,00 140,00 140,00 200,00 260,00 330,00 420,00 490,00
do 50 90,00 180,00 180,00 250,00 320,00 410,00 540,00 630,00
do 70 110,00 220,00 220,00 300,00 380,00 490,00 660,00 770,00
do 90 130,00 260,00 260,00 350,00 440,00 570,00 780,00 910,00
do 110 150,00 300,00 300,00 400,00 490,00 650,00 900,00 960,00
do 130 170,00 340,00 340,00 450,00 560,00 730,00 1020,00 1190,00
do 150 190,00 380,00 380,00 500,00 620,00 810,00 1140,00 1330,00
do 170 210,00 420,00 420,00 550,00 680,00 890,00 1260,00 1470,00
do 190 230,00 460,00 460,00 600,00 740,00 970,00 1380,00 1610,00
do 210 250,00 500,00 500,00 650,00 800,00 1050,00 1500,00 1750,00
do 230 270,00 540,00 540,00 700,00 860,00 1130,00 1620,00 1890,00
do 250 290,00 580,00 580,00 750,00 920,00 1210,00 1740,00 2030,00
za następny 1,50 2,50 2,50 3,00 3,50 4,50 7,00 8,00
Dokumenty księgowe przekazywane do biura :
- do 10-tego następnego miesiąca = cena wg cennika
- między 11 a 15 następnego m-ca = cena wg cennika + 10%
- między 16 a 19 następnego m-ca = cena wg cennika + 50%
- 20 następnego miesiąca = cena wg cennika + 100%
Kadry, płace, ZUS, PFRON, Urząd Pracy.
cena netto
ZUS właściciela 15,00
Założenie teczki akt osobowych 50,00
Umowa o pracę – prowadzenie kadr i płac (za osobę) 40,00
Umowa zlecenie – prowadzenie kadr i płac (za osobę) 35,00
Umowy bezskładkowe (studenci, Zarząd) – (za osobę) 30,00
Korekta listy płac/zleceń 15,00
Korekta deklaracji ZUS (za sztukę) 20,00
Zaświadczenie o zarobkach 15,00
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON/Urząd Pracy 150,00
Wniosek do PEFRON o dofinansowanie wynagrodzenia/refundacja składek (za osobę) 40,00
Rozliczenie dofinansowania z Urzędu Pracy (za osobę) 50,00
PIT11/PIT4R/IFT1 25,00
ZUS Z-3 30,00
cena netto
Wystawienie faktury/noty korygującej w imieniu Klienta 3,00
Wysłanie dokumentu pocztą (+ refaktura kosztów) 2,00
Obliczenie delegacji krajowej 5,00
Obliczenie delegacji zagranicznej 15,00
Wniosek o niezaleganiu w US lub ZUS 15,00
Sporządzenie sprawozdania do GUS od 50,00
Przygotowanie druków bankowych do kredytu od 50,00
Zaświadczenie o zarobkach na druku bankowym 5,00
Przygotowanie pisma do komornika 15,00
Przygotowanie i wysłanie pisma do ZUS o ustalenie stanu konta 15,00
Przygotowanie indywidualnych zestawień, uchwał od 25,00
Przygotowanie indywidualnych pism od 10,00
Korekta deklaracji VAT7/VAT7K/VATUE/VAT27 z przyczyn niezależnych od biura BUFiK 25,00
PIT28/PIT36/PIT36L/PIT37/PCC 30,00
CIT8 i sprawozdanie finansowe od 350,00
Umowa powierzenia przetwarzania danych 50,00