Księgowość

Księgowość

Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • kontrolę dokumentów pod względem prawidłowości księgowej,
 • rozliczanie ryczałtu,
 • wysyłanie pliku JPK,
 • reprezentację przed Urzędem Skarbowym,
 • reprezentację przed ZUS,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy i ma umożliwić rozliczanie się z Urzędem Skarbowym. Obowiązek ten odnosi się do tych działalności, których przychody wyniosły równowartość kwoty określonej w przepisach o rachunkowości. Mowa tu o:

 • osobach fizycznych,
 • spółkach cywilnych należących do osób fizycznych,
 • spółkach jawnych należących do osób fizycznych,
 • spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Obowiązek prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów odnosi się do osób fizycznych prowadzących jednoosobowe przedsiębiorstwa oraz do spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, jeśli przychody netto ze sprzedaży dóbr lub usług nie przekroczyły w ich przypadku kwoty 2 mln euro (przelicznik na PLN).

 

Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Nasza oferta obejmuje również reprezentowanie klientów przed organami takimi jak Urząd Skarbowy i ZUS. Jest to pełnomocnictwo, z którego można skorzystać w takich sytuacjach jak zwrot podatku VAT, odwołania od decyzji US i ZUS, a także zastępstwa w różnych sprawach urzędowych. Wraz z tymi usługami, księgowemu warto powierzyć również kwestie związane z doradztwem biznesowym, dzięki czemu obsługa podatkowa będzie prowadzona jeszcze bardziej kompleksowo.

 

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem, który ma na celu przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Aby móc stworzyć taki dokument, niezbędna jest znajomość ustawy o rachunkowości. Dodatkowo jest to zadanie bardzo pracochłonne, które warto zlecić specjalistom mającym doświadczenie w ich tworzeniu.

 

Rozliczanie ryczałtu

W naszym biurze mogą Państwo skorzystać również z usługi rozliczania ryczałtu. Ryczałtem nazywa się uproszczoną formę rozliczania podatku, która nie uwzględnia kosztów (zapłata podatku tylko od przychodu). Prawo podatkowe wskazuje na osiem stawek ryczałtu, od 2% do 20%, jednak nie każdy podmiot gospodarczy może się rozliczać w ten sposób.