Kadry i płace

Kadry i płace

Nasza oferta w zakresie obsługi kadr i płac obejmuje m.in.:

 • prowadzenie dokumentacji firmy w zakresie umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło,
 • sporządzanie list płac, list zleceń i druków do list obecności,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
 • rozliczanie wynagrodzenia za pracę, za czas choroby i innych składowych wynagrodzenia,
 • reprezentacja przed ZUS w sprawach dotyczących pracowników,
 • ewidencja zwolnień lekarskich
 • przekazywanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz o zarobkach,
 • przygotowywanie pism do komorników,
 • wystawianie zaświadczeń i dochodach i zatrudnieniu,
 • sporządzanie dokumentów PIT-11PIT-40 dla celów podatkowych,
 • zajmowanie się kwestiami związanymi z refundacjami PFRON,
 • rozliczanie dofinansowania z Urzędu Pracy.

Kiedy warto zlecić usługi z zakresu obsługi kadrowo-płacowej?

Obsługę kadr i płac radzimy zlecić gdy przedsiębiorstwo:

 • dynamicznie się rozwija i założyciele na danym etapie działania firmy nie mają czasu na wydzielenie osobnego działu (okres ten jest najczęściej przejściowy),
 • posiada małe biuro w którym trudno pomieścić akta osobowe,
 • chce zoptymalizować koszty związane z tym działem, gdyż obsługa specjalistów z zewnątrz jest zazwyczaj bardziej opłacalna,
 • nie radzi sobie z prowadzeniem działu lub nie ma do tego wykwalifikowanych pracowników.

Wówczas dzięki pomocy biura rachunkowego przedsiębiorca ma pewność, że jest na bieżąco z przepisami, które w ostatnich latach kilkukrotnie uległy zmianom.

Czego wymaga obsługa z zakresu kadr i płac?

Obsługa działu związanego z kadrami i płacami to żmudna praca, która wymaga dużego zaangażowania. Niezbędna jest również znajomość prawa pracy i przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, a także ich umiejętność wdrażania w życie. Konieczna jest znajomość m.in. takich kwestii jak wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz prawidłowego przydzielania zaległych urlopów. Z obsługą kadr i płac warto połączyć również doradztwo biznesowe. To ostanie obejmuje użyteczne wskazówki przekazywane z perspektywy specjalistów, którzy dzięki szerokiemu oglądowi sytuacji kadrowo-finansowej podmiotu mogą wskazać na elementy w działaniu firmy warte zmiany. Outsourcing w tej dziedzinie to również możliwość dostępu do danych przygotowywanych przez księgowych, np. dotyczących rotacji pracowników.